BIM

BIM, voluit Building Information Modelling, staat voor bouwen aan de hand van een 3D bouwmodel. De bouw komt daarmee als het ware tot leven, waardoor alle bouwkundige beslissingen en de effecten ervan inzichtelijk worden.

Wij geloven sterk in BIM. Onze BIM-specialisten verschaffen maximale duidelijkheid in het bouwproces en minimaliseren de kosten voor de opdrachtgever.

BIM heeft drie grote voordelen:

  1. BIM maakt bouwen klantgerichter. Al ruim vóór de bouw zelf heeft iedereen – ook de opdrachtgever – helder voor ogen wat het eindresultaat zal zijn.
  2. Werken met BIM is efficiënter. Doordat alle elementen van de bouw in beeld zijn, voorkomen we zaken als dubbel tekenwerk en foutherstel.
  3. Bouwen met BIM is goedkoper. De praktijk heeft al meerdere malen bewezen dat de bouwtijd korter wordt en de faalkosten gemiddeld 5% lager uitvallen.

Kennis in huis
Bouwpartners die niet bekend zijn met BIM ondersteunen we graag. Door onze kennis over BIM te delen, komt ons gezamenlijke doel dichterbij: een inzichtelijker, efficiënter en goedkoper bouwproces.