header-profit

Profit

•  Bestuurlijke functies bij:
– OCT Tiel
– RCT Rivierenland
– Glasnet Tiel
– Vakcollege Technische Opleidingen
– Bouw sociëteit Rivierenland
– Businessclub De Rode Loper (Agnietenhof)
– Counselor MVO Nederland
•  Eindejaarsprojecten : belangeloos aanbieden van maatschappelijke projecten:
– Nieuwe veldschuur Thedingsweert Tiel
– Verbouw clientenkamers Hospice Tiel
– Overkapping speeltuinvereniging Zoelmond
– Filmcabine schouwburg Agnietenhof Tiel
– Stiltecentrum Thedingsweert
– Quarantaine gebouw dierenasiel
 Sponsoring vele instellingen en verenigingen in regio Rivierenland
– Sponsorovereenkomst Judy Baauw, top BMX-er