banner_renovatie_1170x280


Renovatie

Het doel van onze renovatiewerkzaamheden is een gebouw weer te laten voldoen aan de kwaliteitseisen van vandaag én morgen. Dat kan verschillende verbeteringen inhouden, zoals energiebesparing, esthetische opwaardering of uiteenlopende functionele wijzigingen van een gebouw.

We renoveren zowel woningen (bijvoorbeeld voor diverse woningbouwcorporaties) als bedrijfsgebouwen. U kunt denken aan:

• Energiezuinige maatregelen
• Groot onderhoud (zoals het vervangen van dak of kozijnen)
• Esthetische opwaardering (nieuwe uitstraling)
• Functionele aanpassingen (zoals herindeling van een woning/pand)

Woningrenovatie
U kunt ons inschakelen voor de renovatie van een enkele woning (bijvoorbeeld voor mutatie-onderhoud), maar ook voor collectieve renovatie op straat- of wijkniveau.

Bedrijfsrenovatie
Gedateerde bedrijfspanden kunnen we een nieuwe bestemming geven door gericht te renoveren. We houden in veel gevallen de constructie in stand en richten ons op het optimaliseren van gevel- en installatiewerk.

Renovatie in de zorg
We spelen in op de veranderende zorgvraag. We zorgen voor een functionele en gerichte herindeling van zorg- en verpleeghuizen, bijvoorbeeld door van twee bestaande kamers één nieuwe allround leefruimte te maken.


renovatie-klein