banner_nieuwbouw_1170x280

Nieuwbouw

We denken niet graag in grenzen. Zeker als het om nieuwbouw gaat is onze horizon oneindig. We bouwen in feite alles wat je in een bebouwde omgeving tegenkomt: van woning tot bedrijfspand en van schoolgebouw tot verzorgingshuis.

We adviseren u ons in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken in uw bouwplannen. Liefst al vóórdat er een ontwerp is. Samen met u en uw architect werken we naar een goed ontwerp. En heeft u geen architect, dan vinden we er samen een.

Al onze ontwerpen zijn deugdelijk, maar ambitieus, zowel qua esthetica, techniek als kostenbeheersing. Uw budget is een van de weinige grenzen waar we wél graag rekening mee houden.

Uw bouwpartner
Tot en met de uiteindelijke realisatie zijn we vervolgens uw bouwpartner. We verzorgen de complete bouwaanvraag en bijbehorende vergunningen, de werkvoorbereiding en uiteraard de daadwerkelijke bouw in al zijn facetten. Steeds houdt u ons als aanspreekpunt.

Toekomstig onderhoud
Bouw gereed? Dan wensen we u heel veel woon- of werkplezier! Daarnaast bekijken we direct of we ook voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden alvast aantrekkelijke afspraken kunnen maken.

Eigen woningconcept
Wilt u een voordelige seriematige woning, die we tegen uiterst concurrerende voorwaarden bouwen? Onze UP-woning voorziet in die behoefte.


nieuwbouw-klein