banner-download

Restauratie

Onder restauratie verstaan we: de esthetica van een historisch bouwwerk terugbrengen naar de oorspronkelijke staat. We voeren alle denkbare restauratiewerkzaamheden uit. We zorgen ervoor dat functie en uitstraling van het gebouw behouden blijven, terwijl alle overige voorzieningen met de tijd meegaan.

In Nederland restaureren we een gebouw wanneer we dat willen behouden voor de toekomst. Dat kan gaan om een kerk of kathedraal, maar ook om bijvoorbeeld een verpleeghuis of historische stadswal.

In restauratieprojecten spelen vaak dezelfde vraagstukken/uitdagingen:

• Vochtproblematiek
• Funderingsproblematiek
• Daken, kozijnen en beglazing
• Energievraagstukken.

Vocht
We zorgen ervoor dat de vochtproblematiek waar mogelijk wordt beperkt. We restaureren daken en goten, houten draagconstructies en muren.

Fundering
Vaak is de fundering van historische panden niet draagkrachtig genoeg voor de huidige omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van zwaar verkeer. We passen daarom de draagconstructies aan, zodat deze weer bestand zijn tegen hedendaagse invloeden.

Kozijnen en beglazing
Energieverlies is in veel niet-gerestaureerde historische panden een groot probleem. Door gerichte maatregelen op het gebied van kozijnen en beglazing werken we aan een energiezuinig pand met respect voor de oorsprong.

En verder…
Andere wensen op het gebied van restauratie? Laat het ons weten. Samen bepalen we de juiste route naar een geslaagde restauratie.

restuaratie-klein